ايشان از سال ٢٠٠٠ در هلند پزشك خانواده هستند و در اين گفتگو از مشكلات پزشكى، سيستم نظام پزشكى هلند و راه كارهايى براى بيماران خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:

https://t.me/Life_in_NL