سرخط مهمترین خبرهای هلند و ایران 14-09-2018
برنامه ها:
اخبار مهم هفته گذشته
مهاجرنامه – دکلمه

گویندگان:
پیمان یاریان
خانم نسیم – ژنوس والی زاده
معرفی: پوپک ف.

تهیه کننده: رادیو زندگی در هلند
t.me/Life_in_NL