تحصن پیروزمند معلمان در نخستین ساعات روز ۲۲ مهر به ۵۴ شهر رسید.

 

 

من و خودم در تحصن😔😔 مشهد مقدددددس👎😬

 

 

 حمایت رسول بداقی از تحصن

 

حضور #معلمان_زن در تحصن چشمگیر است

 

تحصن دبیرستان اسلام آباد غرب, زنان معلم ایلام

 

 

 

#تحصن_سراسری_معلمان, طبق فراخوان قبلی معلمان در اعتراض به وضعیت معیشت خود دست به #تحصن زدند #سقز #تحصن_معلم

 

 

 زنان معلم در تهران در تحصن, ۲۲ مهر تحصن در هنرستان شهید آوینی تهران

 

🔻 زنان معلم زحمت‌کش اصفهان، در تحصن.

 

 

 

🎈 22 مهر ماه, معلمان زحمت‌کش مشهد، به صف تحصن پیوستند.

 

تحصن من و یکی از دوستان شجاع کرمانشاهی دبیرستان رضوان ناحیه دو کرج.

 

 

تحصن معلمان یکی از دبیرستانهای کرج

 

فرهنگیان زن کازرون دراعتصاب, درود براین عزم سترگ

 

 

تحصن معلمان البرز

 

 

همکاران به ماپیوستن البرز کرج

 

 معلمان پیشرو زن در قلعه حسن خان تهران به تحصن پیوستند

 

 

دبستان .ابتدایی ..منطقه محروم تبادکان مشهد 97/7/22

 

 

 معلمان آمل به تحصن پیوستند

 

 

 

تحصن معلمان, دبیرستان طالقانی / سقز / کردستان