بایگانی

‍ نگاهی به نمایشنامه شیطان و خدا از ژان پل سارتر

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

اتنیکی یا ملی؟ مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

تکفیر مؤمنان (در پاسخ به آذرخش)

دعوت نامه

یه شب مهتاب (شاملو, منفردزاده, فرهاد)

خبرنگاران و بازتاب صدای اقلیت‌های جنسی

پاشنه آشیل "شورای مدیریت گذار"

تراژدی اصلاح‌طلبی: پایان انتخابات و آغاز انتخاب

 چرا اسلام هراسی جرم نیست: ماجرای سخنرانی هانری پِنا رُویز، فیلسوفِ فرانسوی        

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

درامدی به معناشناسی حافظ – ۳

اگر بعنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شوم…

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

فرایند تصویری‌ سازی ،توان همذات پنداری و قدرت همدلی

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

مبارزه با جمهوری اسلامی و خط قرمزها – شروط یک مذاکره مشروع با نمایندگان جمهوری اسلامی

در سوگ ترور میرزاده عشقی

کنگره مشاهیر کرد!

چرا پرستو را «شهید» کردند؟

آئینه‌آسائی دستگاه ادراک ما

دسته زنبورها خطرناکترین گروه در لحظه تصمیم گیری برای جنگ یا صلح هستند.

«سنت گریزی، دگراندیشی و مدرنیته، بنیادگرایان دینی»

علیه امپریالیسم و ضد دیکتاتوری

نادر نادرپور، اونگارت‌تی و هنر ترجمۀ شعر

سرگشتگی درباره یک مفهوم – تأملی در باره دموکراسی