بایگانی

این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

۲۱ اکتبر به خیابانهای شهر لاهه علیه سرکوب فعالین و در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان در ایران بیائیم!

در حمایت از محمد حبیبی و فرهاد میثمی

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی در فضای سرکوب

دعوت نامه

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

یه شب مهتاب (شاملو, منفردزاده, فرهاد)

لوگوی نبض‌ایران

شناخت مخاطب

پاشنه آشیل "شورای مدیریت گذار"

فرصت طلبان در کمین بهره برداری از شبکه های اجتماعی

نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

ویدیوی تحلیلی: استخراج بیت‌کوین از خاکستر صنایع ورشکستۀ تولیدی ایران (+متن پیاده‌شده)

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

پروین محمدی: با ابراز مشکلات کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت.

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

تیغ فقر بر گیسوان زنان

مبارزه با جمهوری اسلامی و خط قرمزها – شروط یک مذاکره مشروع با نمایندگان جمهوری اسلامی

در سوگ ترور میرزاده عشقی

سرپناه: حقی که به محاق رفت

لوگوی نبض‌ایران

مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

لوگوی نبض‌ایران

ایران و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته ای که گذشت

آهنگ “هیهات” (چنینی و چنانی) – سرودی عاشقانه در همبستگی با کارگران مبارز هفت تپه, فولاد اهواز, معلمین, کامیون رانان,….

صحبت های بازرس سندیکا در مورد سندیکاسازی جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانی