بایگانی

این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

اتنیکی یا ملی؟ مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز

تحریم ترکیه‌: هرجا و به هر شکل ممکن به اقتصاد حکومت فاشیستی ترکیه ضربه بزنیم

چرا فساد در جمهوری اسلامی ساختاریست؟

وارداتِ چمدانی دارو به ایران!

قُمارهایِ باخته‌ی قدرت‌هایِ خاورمیانه

سوسیالیسم و آزادی

هیچکس در امان نیست، حتی شما؟!

جامعه‌ی جهانی بدون پول

لوگوی نبض‌ایران

چرخه بودجه

یک فاجعه اقتصادی معیشتی در حال رخ دادن است

تکلمه‌ای نظری بر سیاست خیابانی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

«شکاف طبقاتی» این «تفاوت‌های لعنتی »

ویدیوی تحلیلی: استخراج بیت‌کوین از خاکستر صنایع ورشکستۀ تولیدی ایران (+متن پیاده‌شده)

تهدید«نان» و تنگ‌تر شدن حلقه بحران

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

طرح جمع آوری کودکان کار ۳۰ بار انجام شد و ۳۰ بار شکست خورد

تیغ فقر بر گیسوان زنان

سرپناه: حقی که به محاق رفت

خصوصی سازی و رعایت حقوق بشر

چرایی افزایش خشم در جامعه

« کالائی شدن جسم و جان»

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی 

آهنگ “هیهات” (چنینی و چنانی) – سرودی عاشقانه در همبستگی با کارگران مبارز هفت تپه, فولاد اهواز, معلمین, کامیون رانان,….