تریبون روانشناختی

مجموعه آنچه را از دیر زمان، در حوزه روان می شناسیم، روانشناختی بنامیم. نخستین متن به یونان باستان باز می گردد، مقاله مالیخولیای ارسطو. می توان این مجموعه از شناخت آدمی را به سه دامنه: بالینی، پژوهشی و کاربردی تقسیم کرد که هر سه بر هم تاثیر هر روزه دارند. از طرفی به عنوان رشته های شناخته شده می توان از روانپزشکی، روانشناسی، روانکاوی و رواندرمانی نام برد که هر کدام از این ابررشته ها خود زیر رشته هایی دارند که امروزه تقریبا به نوعی تعریف دامنه های آنها ازهمگونگی برخوردارند. تلاش می کنیم دراینجا آنچه که می تواند در سه دامنه مربوط به هر چهار رشته مفید باشد، تقدیم گردد. از دریافت مطالب، مقالات، نقد کتاب و فیلم، سخنرانی, اخبار همایش ها و انتشار و ترجمه کتب و اخبار دانشگاهی در زمینه های فوق استقبال خواهیم کرد.

برای تماس با تریبون روانشناختی از ایمیل ravan@radiozamaneh.com استفاده نمایید.

 

نگاه روانکار (بخش نخست)

خشونت بر علیه معلولین در خانه و خانواده

ویدئو: فرد، جامعه و سلامت روان

معرفی کتاب: آسیب‌شناسی ازهم‌گسستگی و رانه مرگ

فرد، جامعه و سلامت روان؛ ششمین همایش روان پژوهان ایرانی خارج از کشور

فراخوان مقاله: ششمین همایش روان‌پژوهان ایرانی (خارج از کشور)

تغییر همچون ضربه روانی و مولد زخم روانی

فیلم‌های سخنرانی‌های پنجمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور

روان ما و تغییر؛ پنجمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور

گستره ای به نام حوزه منطق

شاخص «رنج بشری» در ایران ۹۰ درصد است

کتابی با عنوان«دگر شنیدن در روان کاوی» با قلم دکتر حسن مکارمی

ویرجینا وولف؛ نقاش لحظه ها و تکه هایی از هستی

روانکاوی و ایدئولوژی: اسلاوُی ژیژک و دیدگاه لاکانی ـ مارکسیستی او

بسترهای فرهنگی خشونت در جامعه ايران

خشونت دينی در ايران معاصر

فراخوان مقاله: پنجمین همایش روان پژوهان ایرانی (خارج از کشور)

نسبتِ میان گفتار دانشگاه با گفتار ارباب؛

ترس از دیگری:نگاهی ساختاری به ترس و اضطراب از دیگری

بنیان‌های حسی ـ حرکتی، فیزیولوژیکی و شناختیِ خوشنویسی: ظرفیتی بالقوه برای درمانگری

مکان‌شناسی اماکن متبرکه شیعیان ایرانی

روانکاوی بالینی از دیدگاه “ژاک لاکان”؛ یک روانکاو بالینی لاکانی چگونه کار می کند؟

دیگری منی است در موقعیت دیگر، نگاهی ساختاری به دیگری و رابطه ناخودآگاه آن با من

نگاهی راهبردی به بهداشت و سلامت روان در ايران امروز : بخش نخست

نگاهی راهبردی به بهداشت و سلامت روان در ایران امروز: بخش سوم

نگاهی راهبردی به بهداشت و سلامت روان در ايران امروز،بخش دوم

نفس مهاجرت و ساختار روان

مطالعه موردی یک نمونه از آسیب‌شناسی روانی مردی مضطرب در وضیعت روانی مرزی

خشونت و ساختار روان ما

روان‌کاوی و فرهنگ (۳)